Class X Result 2018-19

  
     DAYANAND PUBLIC SCHOOL, MODEL TOWN-III, DELHI-110009
22ND  BATCH  C.B.S.E  X  2018-19
TOTAL STUDENTS APPEARED     86
TOTAL DISTINCTIONS (75% & ABOVE)   212
STUDENTS GETTING  1 Sparsh (95.2%) 8 Gautam Kumar (92.4%)
(90% & Above) 2 Shivam Kumar Yadav (95%) 9 Riya Khokhar (92.2%)
3 Harshit Sharma (94.6%) 10 Aditya Kumar (91.8%)
4 Ankush Tyagi (94.2%) 11 Preeti Rajput (91.6%)
5 Vidhi (93.4%) 12 Aditya Kumar (91.4%)
6 Sakshi Sagar (93.4%) 13 Simran Rajput (90.4%)
7 Pranay Raturi (93%) 14 Mahima Mishra (90%)
STUDENTS GETTING  1 Harshit Bhadula (89.4%) 12 Karanbir Singh Rawat (81%)
(75% to 89%) 2 Ayush choudhary (89%) 13 Himani Sisodia (80.4%)
3 Arshnoor (87%) 14 Drishti Sharma (78.8%) 
4 Muskan Dhankar (86.6%) 15 Ayush Chandel (78.4%)
5 Vedika Sharma (86%) 16 Abdul Samar Khan (78%)
6 Karanveer Singh (85.2%) 17 Ayush Kaliram (77.8%)
7 Vikas Sisodia (84.6%) 18 Ridhi Gupta (77.8%)
8 Jaswinder Kaur (83.8%) 19 Risham Raj Singh (76.6%)
9 Aman Sahani (83.2%) 20 Neeraj Kumar Mukhiya (76%)
10 Ritika (83%) 21 Ashish Mahla (75.2%)
11 Jasmeet Kaur (81.2%) 22 Dikshant (75.2%)
SUBJECTWISE HIGHEST  MARKS 90 Above 80 - 89 75 - 79
SANSKRIT 100 23 13 15
MATHS 98 22 12 6
S.SC 97 17 22 14
SCIENCE 95 11 11 4
ENGLISH 93 6 23 13
``
SUBJECTWISE DISTINCTIONS
S.SC 53
SANSKRIT 51
ENGLISH 42
MATHS 40
SCIENCE 26